Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec > Historie

Historie


Vznik a historie Seče

Datum konání: 19. 4. 2021

Přehled historie se dá doložit pouze z dochovaných artefaktů nebo archiválií a také z vyprávění předávající se ústně z generace na generaci. Přesto obraz naší minulosti není, a nejspíš nikdy nebude, úplný. Historie obce Seč je dlouhá více než sedm století. Bohužel dobu vzniku a ani její počáteční podobu již pravděpodobně nezjistíme.

Více

Publikováno 18. 4. 2021 16:42

Fara - obecní úřad

Datum konání: 18. 4. 2021

Farní budova v Seči byla pravděpodobně postavena společně s kostelem ve 14. století. Od roku 2019 slouží jako Obecní úřad.

Více

Publikováno 18. 4. 2021 17:28

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Datum konání: 17. 4. 2021

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je dominantou obce Seč. Jak uvádí kronika v zápisu z 19. století, je to chrám "velkým nákladem zdělaný,...jakýchž bylo jen ve větších městech vídati". Pro Seč je tak významný, že je dnes vyobrazen na obecním znaku.

Více

Publikováno 18. 4. 2021 17:52

Pomník svobody

Datum konání: 16. 4. 2021

Pomník svobody připomínající vznik Československé republiky 28. října 1918 ... Pomník padlým hrdinům v I. světové válce ... Pomník umučených a popravených v období II. světové války

Více

Publikováno 18. 4. 2021 17:19

Škola - školka

Datum konání: 15. 4. 2021

Budova školy byla v Seči dle pramenů kroniky vybudována asi roku 1832 a jako škola fungovala až do roku 1975. Po té její činnost zanikla a dnes objekt slouží, jako Mateřská škola.

Více

Publikováno 18. 4. 2021 17:09

Kaplička svaté Barbory

Datum konání: 14. 4. 2021

Asi 1 km jihozápadním směrem od Seče, pod lesem při cestě do Chocenického Újezda, stojí nad oční choroby léčícím pramenem barokní kaple sv. Barbory. O výjimečnosti pramenu svědčí i zápis v obecní kronice, kde se uvádí, že pramen nezamrzl ani v roce 1929 při -40°C. Za datum jejího vzniku se pokládá doba, kdy se v Seči staví nový kostel, škola a špitál, tj. na přelom 17. a 18. století.

Více

Publikováno 18. 4. 2021 17:01

Farní věstník z let 1931, 1940, 1941

Nabízíme Vám náhled do dnes již historického Farního věstníku, který pravidelně informoval o stavu farnosti. My Vám konkrétně nabízíme pohled na zprávy z farní osady Sečské.

Více

Publikováno 23. 3. 2021 15:23

Hraběcí sídlo v Seči

Naskenovaný článek Hraběcí sídlo v Seči, který vyšel ve Hlásce - Zpravodaji klubu Augusta Sedláčka.

Více

Publikováno 23. 3. 2021 15:02