Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec > O obci Seč

O obci Seč

Současnost obce Seč – údaje k 1.1.2021

Počet trvale hlášených občanů: 305, z toho 160 žen a 145 mužů

Z toho je 116 mužů starších 15 let 134 žen starších 15 let.

V současné době je v obci více než 90 trvale obydlených domů a další se staví. Řada objektů, ať už chat či chalup, slouží k rekreačním účelům.

Příznivá poloha obce vzhledem ke krajskému městu Plzni či Blovicím, činí naši obec atraktivním a perspektivním místem pro život zejména pro mladé lidi a rodiny s malými dětmi.

V obci je mateřská škola s kapacitou cca 20 dětí, obchod společnosti COOP a hospoda, která je v majetku obce. V minulosti obec investovala nemalé prostředky do oprav veřejných budov, ale i místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství.

V osmdesátých letech minulého století zde byl vybudován veřejný vodovod. V této době byla také uskutečněna přeložka silnice I. třídy č. 20 mimo obec, čímž byla obec zbavena obrovské dopravní zátěže. V obci byla vybudována dešťová kanalizace a v roce 2000 byla obec plynofikována.

Od roku 2000 do současnosti se tvář obce velmi změnila, přispěla k tomu úprava návsi, úseky nových chodníků, nové a opravené místní komunikace, nové fasády a střechy na školce, hospodě, hasičské zbrojnici, oprava hřbitovní zdi. V roce 2018 byla dokončena rekonstrukce bývalé fary, v které od 1.1.2019 sídlí obecní úřad. tato rekonstrukce byla podpořena Plzeňským krajem z programů PSOV. Budova bývalého obecního úřadu je využívána spolky. Mezi opravy, které nejsou vidět tzv. na první pohled, patří bezesporu rozsáhlá rekonstrukce místní hospody a to zejména sálu a sociálního příslušenství, včetně nového vytápění a nově vybavená kuchyně.

Velkou radost nám dělá opravený kostel, jehož fasáda byla v minulosti v havarijním stavu. Zanedbané a dezolátní prvky omítky ohrožovaly nejen náhrobky, ale i zdraví a životy návštěvníků hřbitova. Kostel je v majetku Římskokatolické farnosti Blovice, která na opravu čerpá prostředky z dostupných dotací. Rovněž obec přispívá na opravy. Kromě toho pořádáme od roku 2008 v kostele adventní koncerty, jejichž výtěžky pokaždé odevzdáme panu faráři jako příspěvek na opravu. V roce 2018 byla zahájena oprava interiéru. Kostel je dominantou obce, máme ho i ve znaku a tak jsme za jeho záchranu rádi.

Je toho mnoho, co naši předchůdci pro obec vykonali a zasloužili se tak o její současnou podobu a pověst obce, ve které je radost žít. Pro nás, současníky, to znamená nepolevovat a neustále vylepšovat, co se dá.

Spolky a organizace v obci, volnočasové aktivity

V obci Seč je sbor dobrovolných hasičů, který zde nepřetržitě funguje od roku 1902. Jako ve většině obcí, i u nás, hasiči zajišťují významné kulturní a sportovní akce, hasičským plesem počínaje a soutěžemi v požárním sportu konče. V uplynulých letech vynikali zejména velice úspěšným pořádáním několika ročníků Západočeské hasičské ligy a dokonce i Extraligy České republiky.

Dalším spolkem je Tělovýchovná jednota Seč, v které jsou aktivní fotbalisté, ti hrají 3. třídu okresu Plzeň-jih a vedou si velice dobře.

Práci s malými dětmi a náplni jejich volného času se věnuje Setecký rodinný klub, z.s.. V minulých letech jsme zažili v obci malý babyboom. Rodiče těchto dětí mají potřebu se scházet, organizovat pro děti společné akce a vést děti ke společenskému životu v obci.

Pro volnočasové aktivity slouží fotbalové hřiště, u kterého byly v nedávných letech opraveny šatny, vybudovaná pergola a sociální zařízení. V roce 2020 byla na budově šaten a soc. zařízení položena nová střecha za podpory Plzeňského kraje. Dále zde bylo vytvořeno hřiště na nohejbal, osazeny basketbalové koše. V blízkosti hřiště je chráněný herní prvek pro malé děti, tzv. hrad a dva venkovní fitness prvky pro dospělé. Rodiče s malými dětmi rádi navštěvují herní prvky, které jsou umístěné v prostoru naučné stezky pod kostelem, která slouží i jako odpočinkové centrum pro turisty a cyklisty.

Jsme rádi, že v obci funguje hospoda, která je centrem veškerého kulturního dění a místem pro setkávání lidí. Dnes je to v malé obci spíše rarita a proto si toho vážíme.

Zajímavým turistickým cílem je kaple sv. Barbory, která leží u cesty mezi Sečí a Chocenickým Újezdem. http://www.hauner.cz/GC492XN/