Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec > Historie > Škola - školka

Škola - školkaDatum konání:
15.4.2021

2.pngPrvní psané záznamy z roku 1922 hovoří o panu Václavu Fořtlovi, který byl prvním kronikářem v Seči a taktéž řídící učitel na zdejší škole. Při podrobnějším zkoumání se dozvídáme, že I. třída byla umístěna v domě mistra zednického – pana Václava Synáče, později v domě učitele pana J. Tylla a další doposud zavedené třídy II., III. i IV. byly umístěny v budově školy. Avšak pro malý počet žáků se roku 1923 poslední IV. třída zrušila. Od 1. do 3. září téhož roku, probíhaly nad Sečí divizní manévry a v obci se ubytovalo vojsko. Výuka byla pozastavena a budova školy náhle posloužila ke zřízení lékařské a telefonní ambulance a také zde přespávali důstojníci s rotmistry. Pravidelné vyučování opět začalo 4. září, kdy vojsko opustilo Seč. Taktéž se v tomto roce dočkala škola elektrizace a o prázdninách roku 1924 se udělala nová omítka budovy, záchody byly pokryty taškami a okna s dveřmi dostaly bílý nátěr. Na místo řídícího učitele nastoupila od 1. září 1924 paní Emílie Tobrmanová, kterou roku 1925 vystřídal pan Václav Hřebík.

V roce 1927 odhalila odborná komise z Plzně nezdravotnost a nezpůsobilost této budovy a podala tak návrh na vystavění školy nové. Současně odchází pan Václav Hřebík z pozice řídícího učitele.

Jednou ze zajímavých událostí, která stojí za zmínku, bylo uskutečnění zájezdu do Lán, který se konal 13. května 1928. Výlet byl zprostředkován pro žáky naší školy a děti z celého Plzeňska. Společně položili věnce se jmény na vizitkách k hrobu paní Ch. Masarykové, kde je přivítal i sám pan prezident T. G. Masaryk, promlouval s nimi a závěrem rozdal dětem čokoládu a pomeranče.

Dalším historickým milníkem, který ovlivnil chod zdejší školy, byla okupace a vše s ní spojené. Od 15. listopadu 1940 se začalo vyučovat německy a nápis NÁRODNÍ ŠKOLA se změnil na VOLKSCHULE neboli Obecná škola. I razítko školy bylo poněmčeno a název zněl Volkschule in Setch. Tohoto roku se také budova dočkala nové břízolitové omítky.

Psal se rok 1945 a dotek války byl cítit na každém kroku. Opět byla školní docházka a chod školy na čas omezen. Pro německé uprchlíky (cca 50 osob), byla zabrána celá školní budova a vyučování muselo být přesunuto do Hostince u Bečvářů. Nicméně kvůli stále častějším útokům hloubkařů, posílali rodiče děti do školy čím dál tím méně.

Válečné období a těžké chvíle škola zdárně ustála a její fungování pokračovalo i nadále. Již se píše rok 1955, kde byl pořízen školní rozhlas a vyměněny dřevěné schody za betonové. Ředitelem byl v té době pan J. Kosina. Škola pořádala také mnoho akcí, divadel, představení, nejrůznější brigádnické činnosti, vysazování stromků a celkově se podílela na rozvoji naší obce. Roku 1956 se z výtěžku na školním plese a z prostředků MNV nechal zavést vodovod.

Další rozsáhlejší rekonstrukce probíhala roku 1957, kdy škola dostala novou výmalbu, nové schody, zvětšila se okna a zavedla se elektřina. Pro mládež byla zřízena klubovna. O rok déle nastupuje nový ředitel a to pan J. Bohuslav a do školy přibyly nové lavice, tabule, v přízemí zřízen kabinet a šatna. Škola se dočkala též nového osvětlení.

Posledním ředitelem se stal v roce 1973 pan J. Opatrný, který zde fungoval do roku 1975. Do této doby měla škola tři fungující ročníky. Následně škola v 2012 obr. 005.JPGBlovicích převzala majetek této budovy, který činil 70 000 Kč a škola byla ke dni 9. 6. 1975 definitivně zrušena. SSM poté vyhlásilo 1000 hodin brigádnických prací, aby se škola přestavěla na Mateřskou školku. Slavnostní otevření se tehdy uskutečnilo dne 25. 8. a budova v ten den byla přístupná všem občanům.

I školka se postupem času dočkala oprav a rekonstrukcí.
Roku 1999 vytvořena přípojka vody, udělána nová výmalba a venkovní nátěr oken.
Další změny proběhly v roce 2004, kdy byla provedena výměna topení, při které byla vyměněna akumulační kamna za plyn.
V srpnu 2007 došlo na výměnu oken a byla položena nová podlaha.
V roce 2009 se nechala udělat zcela nová střešní krytina.
I fasáda školky se dočkala nového kabátu a to v roce 2012.
Roku 2014 byl opraven plot a zídka.

Velkou událostí roku 2017 byla pro zdejší školku návštěva první dámy paní Ivany Zemanové v doprovodu manželky hejtmana plzeňského kraje, paní Gabriely Bernardové, které strávily příjemné odpoledne s dětmi i zaměstnanci školky.

Místní školka je plně funkční, slouží především dětem naší obce, ale je obsazena i dětmi z okolních obcí.

Mateřská škola