Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Jednací řád zastupitelstva   
Kanalizační řád  
Obecně závazná vyhláška č. 3-2015 o pohybu psů  1.1.2016
Obecně závazná vyhláška obce Seč č. 1-2011, kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě  1.1.2012
OZV 1 -2018 – společný školský obvod  17.11.2018
OZV 2-2019 - poplatek za psy   1.1.2020
Plán financování obnovy V a K   
Pravidla pro vyřizování petic a stížností   
Provozní řád pohřebiště - nový   1.12.2020
Směrnice na zadávání VZMR - Seč   
 OZV - obecní systém nakládání s odpady.docx  18.11.2023
OZV - místní poplatek za odpady.pdf  1.1.2023