Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Aktuální příspěvky

Nové smlouvy o nájmu hrobových míst

31.12.2019 končí platnost smluv o nájmu hrobových míst na našem hřbitově. Do této doby budou všem nájemcům rozeslány nové smlouvy na dalších deset let ve dvou vyhotoveních . Prosíme o jejich podepsání a odeslání jednoho vyhotovení na Obecní úřad v Seči. Zastupitelstvo na svém zasedání 19.8.2019 schválilo ceník za 1 rok užívání hrobového místa takto: 5,-Kč/m2 hrobového místa  a 135,-Kč/ 1 hrobové místo za úhradu nákladů za služby spojené s provozováním pohřebiště pro nájemce s trvalým pobytem v Seči nebo trvalým pobytem v obcích, které mají s obcí Seč uzavřenou Dohodu o užívání veřejného pohřebiště. Pro ostatní nájemce je cena za služby stanovena v částce 260,- Kč/1 hrobové místo a rok.

Ke smlouvám budou přiloženy karty evidence hrobových míst. Prosíme rovněž o jejich vyplnění a odeslání společně se smlouvou.

Děkuji za spolupráci

Helena Chytrá

 

 

 

Pozor !!!!  Změna úředních hodin

Od 1.7.2019 dochází na našem úřadě ke změně úředních hodin takto:

Pondělí: 8:00 - 12:00,  15:00 - 19:00

Středa.  8:00 - 12:00

 

SRAZ RODÁKŮ a oslavy 700 let  od první zmínky o obci

 

Vážení občané, rodáci a návštěvníci našich stránek,

 

1.6.2019 se v naší obci konaly oslavy 700 let od první písemné zmínky o obci Seč a zároveň se uskutečnilo úplně 1. setkání rodáků v historii obce. Počasí se vyvedlo, účast byla hojná a podle ohlasů účastníků šlo o velmi vydařenou akci.

Součástí oslav byla zajímavá beseda, která se uskutečnila na sále naší hospody. Besedu vedli protagonisté pan Jan Milota (rodák setecký) a pan Jiří Sankot (historik a archivář Státního oblastního archivu v Plzni). Beseda, která se zabývala zejména historií obce Seč a vzpomínkami pamětníka, byla velmi poučná, veselá a zajímavá. K pohodě přispěly i tóny harmoniky, na kterou zahrál Jan Hrubý z kapely Hájenka.

Pan Jiří Sankot po návratu domů usedl k počítači a všechny své poznatky, které na besedě posluchačům předložil, sepsal do článků, které jsou zveřejněny na stránkách Wikipedie - viz následující odkaz. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Se%C4%8D_(okres_Plze%C5%88-jih)

Děkuji tímto panu Milotovi a panu Sankotovi za vynikající téměř tříhodinový pořad o historii dávné i nedávné a všem občanům, rodákům, návštěvníkům a muzikantům za účast na seteckých oslavách.

Brzy na shledanou!

Helena Chytrá - starostka

 

 

 

 

Vítejte na internetových stránkách obce Seč

Obec Seč je malebná víska ležící v západních Čechách, v okrese Plzeň - jih. Naleznete ji 3 km západně od města Blovic a zhruba 20 km jižně od města Plzně. V těsné blízkosti obce Seč vede hlavní silniční tah z Plzpohled-na-zastavbu-v-seci---uvodni-strana.jpgně do Českých Budějovic.

Obec Seč prošla dlouhým historickým vývojem. Již z roku 1319 pochází první písemná zmínka o Seči, ve které jsou zmiňována jména Oldřicha a Předlíka ze Seče. Dále je také znám Jan ze Seče, který byl patronem zdejšího kostela a to v roce 1358. Farní kostel se pak připomíná roku 1384.

Velmi významným obdobím je konec 17. století. V této době dochází v Seči ke stavebnímu rozmachu. Postavilo se několik objektů, z nichž některé zdobí naši vesničku dodnes. Mezi nejvýznamnější patřily stavby kostela, kaple sv. Barbory, školy a špitálu.

kostel-na-nebevzeti-panny-marie-v-seci---uvod.jpgNynější stavba kostela, která je bezesporu jednou z hlavních dominant obce Seč, pochází z roku 1737. Z původně gotického kostela zůstala jen zvonice a i snad část zdiva. Dalším významným mezníkem pro kostel byl rok 1882, kdy byla dokončena jeho celková oprava. Tato podoba se nám v malých obměnách dochovala dodnes.

Významnou historickou památkou, která leží v blízkosti obce, je kaple sv. Barbory. Tato kaple se nachází ve vzdálenosti asi 1 km  jihozápadně od centra Seče a pochází z konce 17. století. U kaple pramení zázračný léčivý pramen, který ani při velkých mrazech nezamrzá.

Za zmínku stojí také bývalý panský hospodářský statek, který leží za návsí. Z původního statku se do dnešních dnů zachovala  klasicistní obytná patrová budova s mansardovou střechou.

Uprostřed návsi si lze prohlédnout pomník. Tento pomník odráží tři velmi významné historické mezníky. Jednpomnik---uvodni-strana.jpgá se o Pomník svobody připomínající vznik Československé republiky  28. října 1918, Pomník padlým hrdinům v I. světové válce a Pomník umučených a popravených v období II. světové války. Na tomto pomníku jsou zachycena jména a podobizny těch, kteří hrdinsky zahynuli v letech 1914 -1918 a pak v letech 1939 - 1945.  

Mnoho dalších informací o obci Seč, a nejen o ní, můžete načerpat v našem nově zřízeném informačním centru. Toto informační centrum je umístěno na volně přístupné ploše, asi tak 50 m pod kostelem. Slouží veškerým návštěvníkům Seče a zejména pak i cykloturistům, pro které je zde připraveno odpočinkové sezení.

Více o obci Seč můžete objevit také zde, na těchto internetových stránkách, a to zejména v rubrice O obci Seč a ve Fotogalerii. V rubrice Aktuální informace se pak dozvíte o aktuálním dění a životě v obci Seč.