Jdi na obsah Jdi na menu
 


Současný život v Seči

31. 10. 2017

        

Současnost obce Seč – údaje k 1.1.2017

Počet trvale hlášených občanů:  301, z toho 158 žen a 143 mužů

Věkové složení      v %          celkový  počet     z toho mužů               

0-15 let                    16,9                     51                        30

16-25 let                  10,3                     31                        11

26 – 63 let                56,5                  170                        83

64 – 79 let                12,6                    38                        17

80 a více let               3,7                     11                          2

Průměrný věk mužů je 39 let, průměrný věk žen je 42 let.

V současné době je v obci 90 trvale obydlených domů a další se staví.  Řada objektů, ať už chat či chalup,  slouží k rekreačním účelům.

Příznivá poloha obce vzhledem ke krajskému městu Plzni či Blovicím, činí naši obec atraktivním a perspektivním místem pro život zejména pro mladé lidi a rodiny s malými dětmi.

V obci je mateřská škola s kapacitou cca 20 dětí, obchod společnosti COOP a hospoda, která je v majetku obce.  V minulosti obec investovala nemalé prostředky do oprav veřejných budov, ale i místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství.

V osmdesátých letech minulého století zde byl vybudován veřejný vodovod. V této době byla také  uskutečněna  přeložka silnice I. třídy č. 20 mimo obec, čímž byla obec zbavena  obrovské dopravní zátěže.  V obci byla vybudována dešťová kanalizace a v roce 2000 byla obec plynofikována.

Od roku 2000 do současnosti se tvář obce velmi změnila, přispěla k tomu úprava návsi, úseky nových chodníků, nové a opravené místní komunikace, nové fasády a střechy na školce, hospodě, hasičské zbrojnici, oprava hřbitovní zdi a v současné době dokončovaná rekonstrukce bývalé fary.  Rovněž mnoho soukromých domů má nové střechy a opravené fasády.  Mezi opravy, které nejsou vidět tzv. na první pohled, patří bezesporu rozsáhlá rekonstrukce místní hospody a to zejména sálu a sociálního příslušenství, včetně nového vytápění.

Velkou radost nám dělá opravený kostel, jehož fasáda byla v minulosti v havarijním stavu.  Zanedbané a dezolátní  prvky omítky ohrožovaly nejen  náhrobky, ale i zdraví a životy  návštěvníků hřbitova. Kostel je v majetku Římskokatolické farnosti Blovice, která na opravu čerpá prostředky z dostupných dotací. Rovněž obec každoročně přispívá  na opravy. Kromě toho pořádáme již jedenáct let v kostele adventní koncerty, jejichž výtěžky pokaždé odevzdáme panu faráři jako příspěvek na opravu. Po venkovních opravách bude následovat rekonstrukce velkých vnitřních prostor. Kostel je dominantou obce, máme ho i ve znaku a tak jsme za jeho záchranu rádi.

Je toho mnoho, co naši předchůdci pro obec vykonali a zasloužili se tak o  její současnou podobu a pověst obce, ve které je radost žít.  Pro nás, současníky, to znamená nepolevovat a neustále vylepšovat, co se dá.

  

Spolky a organizace v obci, volnočasové aktivity

V obci Seč je sbor dobrovolných hasičů, který zde nepřetržitě funguje  od roku 1902.  Jako ve většině obcí, i u nás, hasiči zajišťují významné kulturní a sportovní akce, hasičským plesem počínaje a soutěžemi v požárním sportu konče.  V uplynulých letech vynikali zejména  velice úspěšným pořádáním několika ročníků Západočeské hasičské ligy a dokonce i Extraligy České republiky.

Dalším spolkem je Tělovýchovná jednota Seč, v které jsou aktivní fotbalisté, ti hrají  IV. třídu okresu Plzeň-jih a vedou si velice dobře.

Kromě takto organizovaných spolků se formují i neformální uskupení, která se věnují zejména práci s malými dětmi. V minulých letech jsme zažili v obci malý babyboom.  Rodiče těchto dětí mají potřebu se scházet, organizovat pro děti společné akce a vést děti ke společenskému životu v obci.

Pro volnočasové aktivity slouží fotbalové hřiště, u kterého byly v nedávných letech opraveny šatny, vybudovaná pergola a sociální zařízení. Dále zde bylo vytvořeno hřiště na nohejbal, osazeny basketbalové koše. V blízkosti hřiště je chráněný herní prvek pro malé děti, tzv. hrad a dva venkovní fitness prvky pro dospělé. Rodiče s malými dětmi rádi navštěvují herní prvky, které jsou umístěné v prostoru naučné stezky pod kostelem, která slouží i jako odpočinkové centrum pro turisty a cyklisty.

Jsme rádi, že v obci funguje hospoda, která je centrem veškerého kulturního dění a místem pro setkávání lidí. Dnes je to v malé obci spíše rarita a proto si toho vážíme.

Zajímavým turistickým cílem je kaple sv. Barbory, která leží u cesty mezi Sečí a Chocenickým Újezdem. http://www.hauner.cz/GC492XN/