Jdi na obsah Jdi na menu
 


Současný život v Seči

4. 11. 2008

                V Seči nás žije trvale necelých 300 obyvatel v 83 domech.  Další domy a chaty slouží k rekreaci.  Průměrný věk u žen je 41 let, u mužů je to 43 roků. Žen je asi o dvě desítky více  než mužů. Dětí a mládeže do 18 let je 14%, osob v produktivním věku 68% a osob nad 60 let 18%.

O dobrém žití v obci svědčí pokračující výstavba nových rodinných domů, opravy domů starších a vyrovnaná čísla zobrazující odstěhování a přistěhování.

Obec zřídila mateřskou školu v budově bývalé školy základní. Ta ale pro omezenou kapacitu nemůže uspokojit všechny zájemce z okolních vesnic i Blovic. Obec investuje vysoké částky do oprav svých budov, tj. do školky a obecního hostince. Obě budovy jsou z větší části zrekonstruované s plynovým ústředním vytápěním. Další velká investice byla vložena do oprav místních komunikací. Z fondů EU jsme získali na jejich opravu téměř 1,5 milionu korun, tj. 60% nákladů.

Máme již dlouho vybudovanou dešťovou kanalizaci. Obecní vodovod zásobuje kvalitní vodou z vrtu stále více obyvatel. Obec je plynofikovaná. Asi 200m směrem na Přeštice nad hasičskou zbrojnicí je  prodejna ZKD a jen 100m vzhůru stojí zmiňovaná obecní hospoda. Hned vedle ní ve vlastní pěkné budově vybudované v „akci Z“ je Obecní úřad

 

V obci sídlí tři spolky. Velice aktivní je Sbor dobrovolných hasičů Seč, který byl založen v roce 1902.  Půl století máme i tělovýchovnou jednotu Sokol. Převážně letními hosty je tvořen „spící“ spolek zahrádkářů. Pro děti a mládež obec zřídila Klub otevřených dveří.

Jak už to na malých obcích bývá, všichni jsou ve všem a ti aktivní nevědí kam dříve. Důležité je, že když je třeba, pomohou všichni a zapomenou i na drobná nedorozumění, která většinou vznikají pro dobrou věc.

 

Po rekonstrukci sálu se ustaluje tradice pořádání

vepřových hodů,

hasičského plesu,

maškarního bálu,

dětského maškarního reje,

hasičské soutěže v požárním útoku „O pohár starosty obce“,

oslav dětského dne,

vítání nových občánků,

soutěží „Západočeské hasičské ligy “,

tradiční je „okurková“ Setecká pouť,

loučení s prázdninami,

zábavné soutěže obcí Mikroregionu Úslava „ Hry bez hranic“,

vánoční koncert na zahájení adventní doby v místním kostele,

dětské mikulášské „Hry bez hranic“,

silvestrovské přátelské posezení v naší hospodě.

Naše vesnice žije a to ji činí zajímavou i pro přespolní.

 

V obci hned za kostelem sídlí cestmistrovství  Správy a údržby silnic. Spravuje asi 200km komunikací. Je zde zaměstnáno cca 20 lidí z obce a okolí. Zajímavou firmou je Porodna prasnic Seč za vašimi zády směrem na Blovice. Zaměstnává také asi 20 lidí a vyprodukuje měsíčně kolem 1000 selat. V obci sídlí dále lesnická firma Ekoles pana Hajšmana, stavební a obchodní firma Keros pana Kesla, výkupna kovů a likvidace autovraků paní Hrdinové, firma pana Švece zabývající se montážemi vrat, oken, dveří a žaluzií a další téměř dvě desítky firem živnostníků od dopravců, truhlářů, instalatérů, hostinské činnosti, návrhů a údržby zahrad až po nadstandardní ubytování turistů.

 

Co můžete přímo v obci vidět ? Je toho dost. Např. výstavné a přepěkně udržované domy se zahradami i rozpadající se růjny. Pěkný rybník s lekníny. Samozřejmě kostel a asi 1km vzdálenou kapli sv. Barbory, zajímavou, ale chátrající budovu statku, na vesnici slušně udržované fotbalové hřiště s přilehlou víceúčelovou plochou, naši ze dvou třetin opravenou hospodu, kde se točí výborné pivo i zajímavé nealko.